Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2014

butterfly1
save water | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaEllaElla EllaElla
butterfly1
Kiedy kobieta patrzy na mężczyznę, który ją pociąga, jej źrenice stają się ogromne. Udowodniono to już. Natomiast nie wspominano, że ten "bodziec wyzwalacz" dociera do podświadomości mężczyzn. Informacja jest adresowano do mózgu archaicznego; ten rozumny i świadomy nie mógłby jej pojąć. Mężczyzna odczuje nagłą emocję i dojdzie do wniosku: "Ta kobieta ma coś ekscytującego w spojrzeniu".
— Mężczyźni wolą krągłości
Reposted fromrudejestwredne rudejestwredne viaEllaElla EllaElla
butterfly1
3641 6d36 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasssss sssss
butterfly1
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą
— Magda Ryszko
Reposted fromswojszlak swojszlak viasssss sssss

May 09 2014

butterfly1
8365 a936
Reposted frompesy pesy viasssss sssss
butterfly1
8869 6370
Reposted fromxpetqa xpetqa viasssss sssss

April 30 2014

butterfly1
Hiking
Reposted fromweightless weightless viamdzsrdz mdzsrdz
butterfly1
butterfly1
2489 3e98 500
już niedługo. :)
Reposted fromme-malaMi me-malaMi viasssss sssss

April 26 2014

butterfly1
3242 3bbc

March 06 2014

4227 5b30
Reposted fromunco unco viapowerofloveforever powerofloveforever
butterfly1
butterfly1
butterfly1
7607 3156
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoadysta soadysta
butterfly1
butterfly1
2796 018a
Reposted fromscorpix scorpix viagoby goby
butterfly1
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaHeterocera Heterocera
butterfly1
7840 8a00
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasssss sssss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl